En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), li informem que:

El portal www.cintaraso.es és propietat de l'empresa SALVADOR FIGUERAS S.A. amb CIF A08321127 i domicili a Crta. Manresa a Berga Km.1, Pol. Industrial Sant Isidre, CP 08272, Sant Fruitós de Bages, Barcelona, Espanya. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, full 23.924, foli 208, Tom 2.305, Llibre 1.696, Secció 2n - Inscripció 1ª -.

Tel. de contacte: (+34) 938.772.010

Correu electrònic de contacte: spiral@safisa.es

Objecte: La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés al públic a la informació relativa als continguts, productes i activitats diverses oferts per l'empresa SALVADOR FIGUERAS, SA.

Contingut: Es facilita a través d'aquesta Web informació sobre productes i serveis relacionats amb la fabricació i comercialització de cintes tèxtils rígides i elàstiques, cubrecosturas, teles i en general, articles tèxtils per a la merceria.

Els textos, imatges, sons, animacions, així com els noms, logos, marques i la resta de continguts inclosos en aquest web estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l'empresa SALVADOR FIGUERAS S.A o de tercers titualers dels mateixos. En cap cas l'accés al lloc web implica renúncia, transmissió o cessió total o parcial d'aquests drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública total o parcial sobre els continguts o béns de propietat industrial o intel·lectual sense la prèvia autorització específicament atorgada a aquest efecte per l'empresa o el tercer titular dels drets.

Accés i ús: Tant l'accés a aquesta pàgina web, com l'ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

L'accés i ús de la web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense prejudici d'aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que ofereix el lloc web l'usuari haurà de registrar-se, per lo qual haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. Per a més informació pel que fa al tractament de dades personals, consultar els apartats "Les seves dades" i "Política de protecció de dades" accessibles des del peu de pàgina de la web.

El registre de l'usuari estarà supeditat a l'acceptació i validació del mateix per part de l'equip de www.cintaraso.es. L'empresa es reserva el dret a no acceptar qualsevol registre a la seva discreció.

Només els usuaris acceptats, validats i correctament logueados al lloc web podran accedir a la informació completa de l'apartat coordinats, així com a la totalitat de l'apartat productes tenint accés a totes les fitxes d'article, amb la baixada dels pdf 's tècnics ia la visualització dels preus.

Els preus dels articles expressats en la web són en tot cas sense IVA.

Les condicions d'accés a aquest web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici de www.cintaraso.es o de tercers.

Es considera prohibit l'ús de la present pàgina Web amb fins il·legals o no autoritzats, i en concret amb caràcter no exhaustiu:

  • Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, a la pròpia imatge, al secret en les comunicacions, a la propietat intel·lectual i industrial, de protecció de dades, etc.).
  • Incloure o introduir qualsevol tipus de virus informàtic, arxius defectuosos, o qualsevol altre software o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes de qualsevol classe accessibles a través d'aquesta pàgina web.
  • La utilització indeguda o inadequada respecte al normal funcionament i finalitat de tots aquells serveis que, si escau puguin incloure a la pàgina web www.cintaraso.es

Responsabilitat: El web www.cintaraso.es no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris a la present pàgina web, oa qualsevol altra, per l'ús il·legal o indegut de la mateixa o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella.

Tota la documentació gràfica inclosa en aquest lloc web referent a promocions o béns immobles, és simplement orientativa i està sotmesa a Possibles canvis. En cap cas aquesta informació / documentació constitueix document contractual.

L'empresa no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en el lloc web.

L'empresa no es fa responsable de les opinions que aboquen els usuaris en els comentaris que s'estableixin en la web o en altres plataformes on es sigui present com blocs, Instagram, Pinterest i altres ... i seran d'exclusiva responsabilitat de qui els realitzi.

Servei: El web www.cintaraso.es es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos. El web www.cintaraso.es no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir-se des de la seva pàgina, ni de continguts que no hagin estat supervisats per www.cintaraso.es

Generals: Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web www.cintaraso.es serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina web, els Jutjats i Tribunals de Espanya.

L'accés a la pàgina web www.cintaraso.es implica l'acceptació de totes les condicions expressades.